O Projekcie
Z przyjemnością informujemy, że realizowany przez LGD "Warmiński Zakątek i LGD "Brama Mazurskiej Krainy" we współpracy ze szwedzką grupą Leader Blekinge międzynarodowy projekt współpracy 

"Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge - Warmia/Mazury" 

wygrał międzynarodowy konkurs za najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko - bałtyckiej w kategorii rozwój lokalny.

Wielki SukcesProjekt Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge / Warmia - Mazury realizowany jest w trójstronnym partnerstwie przez 2 Lokalna Grupy Działania z Polski: "Warmiński Zakątek" i "Brama Mazurskiej Krainy" oraz przez Lokalną Grupę Działania LEADER BLEKINGE ze Szwecji.

 Jest to dwuletnia współpraca podmiotów obszaru działania LGD, polegająca na aktywnej wymianie doświadczeń, której oczekiwane efekty to zbudowanie przewagi konkurencyjnej regionu w branży turystyki, wymiana doświadczeń i wzajemne wdrożenie dobrych praktyk rozwijania obszarów wiejskich przez instytucje publiczne, organizacje społeczne i przedsiębiorców, zintegrowanie środowisk lokalnych i powstanie sieci współpracy w formie konsorcjów produktowych i grup partnerskich, wysoka efektywność działań w zakresie promocji oferty turystycznej. 

Projekt finansowany jest z Osi IV PROW 2007 - 2013, poprzez realizację Projektu Współpracy w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" i LGD "Brama Mazurskiej Krainy". Całkowity budżet projektu wynosi 1 milion złotych, z tego budżet polskich Partnerów projektu 345 tysięcy złotych.

Cel strategiczny projektu dla polskich Lokalnych Grup Działania:

- wykreowanie, rozwinięcie i wypromowanie (w tym transgraniczną sprzedaż) co najmniej 5 nowych markowych produktów turystyki wiejskiej w okresie 2 lat, w oparciu o wzajemne doświadczenia Partnerów międzynarodowych i zastosowanie najskuteczniejszych modeli rozwoju obszarów wiejskich w postaci co najmniej 3 nowych indywidualnych działalności gospodarczych (mikroprzedsiębiorstwa)

Cele szczegółowe realizacji projektu współpracy:

 

Beneficjenci działań projektowych:

 

Działania projektowe:

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Leader

LGD Brama
Mazurskiej Krainy


LGD
Warmiński Zakątek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie:Wdrażanie projektów współpracy.
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek" we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Brama Mazurskiej Krainy",
Fundacją Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Warmii" oraz Związkiem Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi